Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік
Висновок незалежного аудитора стосовно фінансової звітності публічного акціонерного товариства „Херсонська теплоелектроцентраль” за 2010 рік
Про зміну складу посадових осіб від 09.06.2011 р.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2011 року